15ο 12θέσιο Δημοτικό Σχολείο Καλαμαριάς

Διεύθυνση: Μ. Καλλίδου - Παπάγου

ΤΚ: 55131 - Καλαμαριά

Τηλ/ Fax: 2310418716

Διευθύντρια: Βαγκίδου Ευδοκία